Biologisch, Eko en Fairtrade

Wat is Fairtrade?

Fairtrade handel gaat uit van het principe dat hardwerkende boeren en boerinnen in vooral tropische landen uitstekend voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen, wanneer ze een fatsoenlijke prijs ontvangen voor hun producten. Fairtrade zorgt voor deze fatsoenlijke prijs en biedt daarnaast andere hulp, waardoor mensen een menswaardig bestaan kunnen opbouwen in hun eigen land. Wel zo eerlijk, toch?

Wat maakt handel Fairtrade?

• Gelijkwaardige handelsrelatie
• Fairtrade minimumprijs of leefbaar loon
• Fairtrade toeslag
• Menswaardige omstandigheden
• Duurzaam partnership
• Ondersteuning van de producten waar nodig
• Aandacht voor het milieu

Hoe ziet de Fairtrade handelsketen er uit?

De verkoop van de producten van de producent vindt vaak plaats via zogenaamde koepelorganisaties, die de producent tevens overige diensten aan kan bieden. Koepelorganisaties verkopen de producten dan aan importeurs. Deze kopen niet alleen de producten aan, maar investeren ook in de producent. Tenslotte koopt VHC weer Fairtrade producten bij de importeur om deze op de Nederlandse horeca markt te verhandelen.

Waar staat het EKO-keurmerk voor?

Het EKO keurmerk (geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie) claimt dat het product (landbouwproducten en voedingsmiddelen) biologisch is. Dat wil zeggen dat het voldoet aan de wettelijke biologische voorschriften. De belangrijkste voorschriften zijn dat er geen ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen), kunstmest of chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, vruchtwisseling plaatsvindt en bodemverbetering wordt toegepast met behulp van organische mest of plantenresten. Verder worden dieren op natuurlijke wijze gehouden, met uitloop, weidegang, voldoende ruwvoer, onder diervriendelijke omstandigheden en met voldoende ruimte huisvesting. Preventief medicijngebruik en diverse ingrepen zijn niet toegestaan. Bij de bereiding van levensmiddelen moeten alle ingrediënten van biologische oorsprong zijn. Skal voert aangekondigd en onverwacht inspecties uit en ziet toe op de hele biologische keten van boer tot aan detailhandel. Het EKO keurmerk wordt gevoerd door producenten. Ieder biologisch bedrijf wordt gecontroleerd door Skal. Deze controle-organisatie ziet er op toe dat het bedrijf zich aan de EKO eisen houdt. Wie aan de voorschriften voldoet mag het product ‘biologisch’ noemen en het EKO keurmerk gebruiken

De onafhankelijke SKAL organisatie is wettelijk eigenaar en merkhoudster van het EKO keurmerk.

Wat is biologisch?

Biologisch is dé manier om lekker en divers eten te produceren met respect voor de natuur, zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Behalve eten kan het ook om katoen gaan, of verzorgingsproducten. Het gaat altijd om leven: om producten afkomstig van planten of dieren. Integrale duurzaamheid en diversiteit staan centraal. Dit komt tot uiting in de vier basisprincipes van de biologische landbouw: billijkheid, ecologie, zorg en gezondheid Voor bijna alles is een biologische variant. Van brood en groente tot wijn en chocola. Eigenlijk alles wat uit planten en dieren voortkomt: vers fruit, groente, vlees en zuivel; bewerkt voedsel; bloemen; bomen, zaden voor de tuin, hout; natuurlijke verzorgingsproducten; kleding van natuurlijk materiaal (katoen); vis en zeedieren

VHC en Biologisch, EKO en Fairtrade

Door nauwe samenwerking met importeurs en leveranciers van biologische, EKO en Fairtrade producten streeft VHC naar een volledige belevering van ondernemers, die bewust kiezen voor bio, EKO en/of Fairtrade producten. Duidelijk zal zijn dat inmiddels een redelijk deel van ons assortiment zal bestaan uit deze producten. Dit aandeel zal voor de komende tijd alleen maar stijgen, daar steeds meer afnemers van VHC verantwoording willen nemen voor eerlijke producten.

Fairtrade
Fairtrade 2
Fairtrade 3
Biologisch