algemene
verklaring

De website is eigendom van VHC BV. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Intellectuele eigendomsrechten
De samenstelling, inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VHC BV.

Informatie op de website
De informatie op deze site is met zorg samengesteld. VHC BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

VHC BV betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

VHC BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Overig
VHC BV behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op de website.